Santa Eulalia / Retail / Barcelona

Santa Eulalia / Retail / Barcelona

Disseny il·luminació interior

L’excel·lència no és solament un estadi, ni una meta es un procés. La il·lustrem en els signes, senyals del camí, i en els aparadors. La il·luminació (diürna i nocturna) de l’exposició i dels aparadors són una preparació visual de la categoria dels productes exposats. Màxim rang, il·luminació al detall. Coneixement, tècnica, experiència i determinació a aconseguir-ho.

 

Share