Parc a Santurtzi / Espais Públics / Pais Vasco

Parc a Santurtzi / Espais Públics / Pais Vasco

Disseny il·luminació exterior

Per realitzar el projecte d’il·luminació s’ha partit de dos conceptes molt lligats a l’entorn a urbanitzar. D’una banda el caràcter pesquer del port i dels seus habitants i per l’altre el caràcter industrial dels molls, que temps enrere es trobaven coberts per grans grues que servien per carregar i construir els vaixells. Les lluminàries emprades ens remeten a aquests dos aspectes. A més d’això, s’ha definit dos tipus d’il·luminació: una qualitat per a les zones de trànsit per als vianants i una altra més freda per als espais de trànsit rodat.

 

Traball realitzat:
Projecte d’il·luminació de paisatgisme

Arquitecte:
Abar Arquitectos

MdG Arquitectos

Share