Edificio Asepeyo / Façanes / Barcelona

Edificio Asepeyo / Façanes / Barcelona

Disseny il·luminació exterior

La voluntat de transmetre una imatge corporativa clara i elegant, combinada amb la d’una arquitectura racionalment estructurada, permeten que la llum jugui un paper important en tota aquesta façana il·luminada amb tecnologia LED. Una bona demostració de que una il·luminació amb la correcta dimerització i temperatura de color, és suficient per a destacar un edifici com part de la imatge corporativa; i que això es pot aconseguir amb el disseny d’una façana amb les fonts de llum integrades.

 

Arquitecte:
Ventura Valcarce

Share